Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Ovaj pravilnik treba da odražava unutrašnju organizaciju tvog biznisa. U njemu treba da navedeš:

  • Sve sektore i odeljenja koji čine tvoju organizaciju (npr. sektor za finansije i administraciju, HR sektor, pravno odeljenje, odeljenje operative i sl.)
  • dređenje vrsta poslova koje zaposleni obavljaju za tebe – navođenje radnih mesta i zaduženja zaposlenih koji su na njima zaposleni
  • uslove koje treba da ispune zaposleni da bi ih angažovao – u ovom slučaju se ne misli na opšte uslove, nego na uslove koji su specifični za određeno radno mesto (npr. vrsta i stepen stručne spreme, radno iskustvo, dodatna usavršavanja)
  • druga pitanja koja su bitna za tvoju organizaciju (npr. broj zaposlenih na konkretnom radnom mestu)

Pravilnik donosi direktor u društvu sa ograničenom odgovornošću odnosno preduzetnik (ili lice koje ovlaste).